В РАЯ

Марина Цветаева

превод: Татяна Любенова

В РАЯ

Притиска тежък спомен мойте плещи,
за земното и в Рая ще заплача,
словата стари няма в новата ни среща
да премълча.

Където сонм от ангели прелита стройно,
где има арфи, лилии и детски хор,
където всичко е в покой, аз безпокойно
ще търся твоя взор.

Виденията с присмех съпровождаща,
самотна сред невинно-строги деви,
аз пак ще пея - земната, и чуждата,
земни напеви!

Притиска тежък спомен мойте плещи,
ще дойде миг - сълзите не ще скрия…
Ни тук, ни там - не трябват нийде срещи,
и не за тях ще се събудим в рая ние!

—————————–

***
Зная правдата! Всички минали истини - точно!
Не трябва хората един срещу друг да се борят!
Вижте: вечер е, гледайте: идва истинска нощ.
За какво - поети, любовници, пълководци?

Вече вятър промъква се, и земята е вече в роса,
вече скоро, звездна, в небето ще застине фъртуната,
и ще легнем всички ние скоро под тази земя,
да заспим, на която си пречехме един другиму.

—————————–

***
За звяра - бърлога,
за странника - път,
за мъртвия - дрога,
всекиму - своето.

Жена - да лукави,
за царя - управа,
за мен пък - да славя
името твое.

—————————–

***
Горчив! Горчив! Привкус вечен
върху устните ти, страст!
Горчи! Горчи! Тежест вечна -
се стоварва върху нас.

Със горчивина - целувам
всеки - хубав бил, и млад.
Ти с горчивина пък друга
водиш за ръка в нощта.

С хляб те дъвча, с вода давя
скръб-горчива, горчив вкус.
Знам, расте трева такава
по ливадите ти, Рус.

—————————–

***
Младата гора разлистена
изпоряза я дървар.
Бог каквото е замислил -
пререши Човекът-цар.

Там гора не се полюшва -
само пънове, ръжда.
И сред гласовете близки,
чужд, дочувам твоя глас.

Все ми се привиждат дивни
очи тъмни - взрени в мен.
- Ние с теб сме - неразривни,
неразривни врагове.

—————————–

***
Свежда се, свежда челото тежко,
като клас се привежда, чака жътвар.
Приятелю! Равнодушието е лошо нещо,
ожесточава сърцето то.

Милостив е жетварят: ще пожъне, ще свърже,
ще прорасне отново полето с трева…
А равнодушния - бог ще накаже!
Страшно е - стъпваш по жива душа.

Приятелю! Неизживяната нежност - души.
Ще приема, дори любовта да е грош!
Равнодушен приятелю! - тъй е страшно да слушаш
пустият дом посреднощ!

—————————–

***
Ако е родена душата крилата -
за какво са и къщи или палати!
И Чингис хан защо й е, и защо й е Орда!
В този свят враговете за мене са двама,
двама близнаци - неразривно слети:
гладът на гладните, ситостта на ситите!

—————————–

***
Малък мой домашен дух,
мой домашен гений!
Виж раздялата на две
сродни вдъхновения!

Жал ми е, че във пещта
жар е, а не виждаш!
Над вратата - звезда в нощ! -
блеснеш, и излизаш!

Роклите ти там висят -
плод ли забранен са?
Пред прозореца тавански -
парк цъфти безцелно.

Гълъби в стъклото чукат -
с тях така е скучно!
Ветровете ме приветстват -
Бог с тях, с ветровете!

Те не могат да рекат
на ятата сиви -
с чудодейния ти глас,
ласкаво: - Марина!

—————————–

***
Виждам те аз черноока - раздяла!
Висока - раздяла! - Самотна - раздяла!
С усмивка, която като нож е - раздяла!
Съвсем не прилична на мене - раздяла!

На всички майки, умиращи рано,
и на моята майка приличаш - раздяла!
Ти във антрето оправяш воала,
ти Анна над спящия син си - раздяла!

Отърсваш се ти - и в дома ми се мяркаш
жълтоока циганка! - молдованка - раздяла!
Без да чукаш - раздяла! - като вихър заразен
в домовете нахлуваш - като треска, - раздяла!

И гориш, и звъниш, и тропаш, свистиш,
и ревеш, и боботиш - и - коприна разкъсана -
като сив вълк, - раздяла! - не жалиш ни дядо,
                                                   ни внук - раздяла!
Бухал-птица - раздяла! В степ кобила, - раздяла!

И потомка на Разин - широкоплещест, яростен,
                                                                    рижав,
разрушителка, нима теб не видях - раздяла.
- Разрушителка, и разхвърляща, и разпиляваща?
                      ———-
Ти сега се наричаш Марина - раздяла!

—————————–

***
Не съм чернокнижница! В бялата книга
на далнини донски - поглед взрях!
Гдето и да си - ще те настигна,
ще те изстрадам - ще те върна назад.

Като от кедър, със гордостта си,
света озарявам: плуват кораби там,
зари там се реят… Недрата морски
ще преобърна - ще те върна, знам.

Ти ме изстрадай! Аз съм навсякъде:
зора и руда съм, въздишка и хляб,
аз съм, ще бъда, и ще намеря
твоите устни, като душа - бог:

чрез твойто дихание - в часа ти хрипкав,
през живия плет на съда архангелски,
с уста, от шиповете окървавена,
от одъра аз ще те вдигна - жив.

Предай се! Това съвсем не е приказка!
- Предай се! - Стрелата, описва кръжец…
- Предай се! - не се е спасил до днес никой
от настигащия го, без ръце:

чрез дихание… (Перси, с пяна покрили
клепки, не виждат, устата им - в слюда…)
Като прозорливеца - Самуила,
ще те измамя - и сама ще се върна:

защото с тебе е другата, и към Съдния
Ден не я тегли…
                   Вия се, продължавам.
Аз съм, ще бъда аз, и ще намеря
Душата ти, като устни - уста

упокояваща…


В РАЮ

Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю.

Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где все покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.

Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!

Воспоминанье слишком давит плечи,
Настанет миг - я слез не утаю…
Ни здесь, ни там, - нигде не надо встречи,
И не для встреч проснемся мы в раю!

1911 г.

—————————–

***
Я знаю правду! Все прежние правды - прочь!
Не надо людьям с людьми на земле бороться!
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем - поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уж земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

3 октября 1915 г.

—————————–

***
Зверю - берлога,
Страннику - дорога,
Мертвому - дроги,
Каждому - свое.

Женщине - лукавить,
Царю - править,
Мне - славить
Имя твое.

2 май 1916 г.

—————————–

***
Горечь! Горечь! Вечный привкус
На губах твоих, о страсть!
Горечь! Горечь! Вечны искус -
Окончательнее пасть.

Я от горечи - целую
Всех, кто молод и хорош.
Ты от горечи - другую
Ночью за руку ведешь.

С хлебом ем, с водой глотаю
Горечь-горе, горечь-грусть.
Есть одна трава такая
На лугах твоих, о Русь.

10 июня 1917 г.

—————————–

***
Молодую рощу шумную -
Дровосек перерубил.
То, что господом задумано -
Человек перерешил.

И уж роща не колышиться -
Только пни, покрыты ржой.
В голосах родных мне слышится
Темный голос твой чужой.

Все мерещатся мне дивные
Темных глаз твоих круги.
- Мы с тобою - неразрывные,
Неразрывные враги.

20 август 1917 г.

—————————–

***
Клонится, клонится лоб тяжелый,
Колосом клонится, ждет жнеца.
Друг! Равнодушье - дурная школа!
Ожесточает оно сердца.

Жнец - милосерден: сожнет и свяжет,
Поле опять прорастет травой…
А равнодушного - бог накажет!
Страшно ступать по душе живой.

Друг! Неизжитая нежность - душит.
Хоть на алтын полюби - приму!
Друг равнодушный! - так страшно слушать
Черную полночь в пустом дому!

Юли 1918 г.

—————————–

***
Если душа родилась крылатой -
Что ей хоромы и что ей хаты!
Что Чингисхан ей и что - Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца - неразрывно-слитых:
Голод голодных - и сытость сытых!

18 август 1918 г.

—————————–

***
Маленкий домашний дух,
Мой домашний гений!
Вот оно, разлука двух
Сродных вдохновений!

Жалко мне, когда в печи
Жар - а ты не видишь!
В дверь - звезда в моей ночи! -
Не взойдешь, не выдешь!

Платьица твои висят,
Точно плод запретный.
На окне чердачном - сад
Расцветает - тщетно.

Голуби в окно стучат, -
Скучно с голубями!
Мне ветра привет кричат, -
Бог с ними, с ветрами!

Не сказать ветрам седым,
Стаям голубиным -
Чудодейственным твоим
Голосом: - Марина!

Ноябрь 1919 г.

—————————–

***
Я виже тебя черноокой, - разлука!
Высокой, - разлука! - Одинокой, - разлука!
С улыбкой, сверкнувшей, как ножик, - разлука!
Совсем на меня не похожей - разлука!

На всех матерей, умирающих рано,
На мать и мою ты похожа, - разлука!
Ты так же вуаль оправляешь в прихожей.
Ты Анна над спящим Сережей, - разлука!

Стрясается - в дом забредешь желтоглазой
Цыганкой, - разлука! - молдованкой, - разлука!
Без стука, - разлука! - Как вихрь заразный
К нам в жилы врываешься - лихорадкой, - разлука!

И жжешь, и звенишь, и топочешь, и свищешь,
И ревешь, и рокочешь - и - разорванным шелком -
Серым волком, - разлука! - Не жалея ни деда,
                                            ни внука, - разлука!
Филином-птицей - разлука! Степной кобылицей, -
разлука!
Не потомком ли Разина - широкоплечим, ражим,
                                                                        Рыжим
Я погромщиком тебя увидала, - разлука.
- Погромщиком, выпускающим кишки и перины?…
——————-
Ты нынче зовешься Мариной, - разлука!

—————————–

***
Не чернокнижница! В белой книге
Далей донских навострила взгляд!
Где бы ты ни был - тебя настигну,
Выстрадаю - и верну назад.

Ибо с гордыни своей, как с кедра,
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут… Морские недра
Выворочу - и верну со дна!

Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я, и буду я, и добуду
Губы - как душу добудет бог:

Через дыхание - в час твой хриплый,
Через архангельского суда
Изгороди! - Все уста о шипья
Выкровяну и верну с одра!

Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
- Сдайся! - стрела, описавши круг…
- Сдайся! - Еще ни один не спасся
От настигающего без рук:

Через дыхание…(Перси взмыли,
Веки не видят, вкруг уст - слюда…)
Как прозорливица - Самуила
Выморочу - и вернусь одна:

Ибо другая с тобой, и в Судный
День не тягаются…
                        Вьюсь и длюсь.
Есмь я, и буду я, и добуду
Душу - как губы добудет уст

Упокоительница…

25 марта 1923 г.