УСМИВКИ ОТ АРМЕНИЯ

превод: Литературен свят

*
Попитали рибата: «Какви новини носиш?». «Новини много - отвърнала - но устата ми е пълна с вода».

*
Седем баджанаци вървят по пътя и казват: «Господи, даже няма с кого да си поговориш».

*
Казал брат на брата: «Първо се разплати с мен, а после ще станеш светлина на очите ми».

*
Скромният се посвенил да отговори, а безсрамният казал: «Той се страхува от мен».

*
Попитали глупака: «Колко ведра вода има в река Аракс?» - «Четиристотин седемнадесет и половина » - след като помислил, отговорил той.

*
Стои петелът на покрива и се чуди: «Как ме издържа тази къща?».

*
Попитали виното: «Ти разоряваш ли или носиш благо?» Виното отговорило:
«Колко са облагодетелстваните - не знам, но разорените нямат брой».

*
Попитали гарвана: «Кое от пилетата е най-красиво?» Отвърнал: «Моето».

*
Попитали мулето: «Кой е баща ти?». То отговорило: - «Майка ми е кобилата».

*
На един брадата горяла. «Дай да се стопля» - казал друг.

*
- Апу (1) колко дни още трябва да търпим такава бедност?
- 40.
- А после?
- Ще свикнем.

*
Ашуга (2) вкъщи не го пускат, а той пита къде да сложи саза си (3).

*
Бедняк изял змия - казали: «Гладен». Богатият изял змия - казали: «Лекарство».

—————————–

Бележки:

1. Апу - в някои райони на Армения така наричат бащата.
2. Ашуг - народен певец, създател и изпълнител на песни.
3. Саз - струнен музикален инструмент на Изток.