Розалия Гигова

Розалия Гигова е изкуствовед и културен антрополог. Научните си интереси насочва към съвременното изкуство, българо-немските културни взаимоотношения, българо-испанските културни връзки, културната антропология и етнография на Източна Европа и Балканите. Завършила е бакалавърска и магистърска степен в Националната художествена академия „Н. Павлович” в София. По-късно завършва магистърска степен по история на испанското изкуство в Университета Комплутенсе (Мадрид). През 2004 г. защитава докторска дисертация в Института по етнография и фолклористика с етнографски музей към БАН.


Публикации:


Публицистика:

ТЕРЕННО ЕТНОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ - ВЕНЧАЛНА ДРЕХА, СЕЛО ОСЕНОВО, ВАРНЕНСКО/ брой 78 ноември 2015

ТЕРЕННО ЕТНОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ - ЛАЗАРКИ, СЕЛО ПРЕСЛАВЕН, СТАРОЗАГОРСКО/ брой 79 декември 2015

АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ, СЪХРАНЯВАНИ В БЕРЛИНСКАТА ГАЛЕРИЯ/ брой 83 април 2016