СТИХОВЕ ЗА ДЕЦА

Юлия Момчилова

ТРИ КАЛИНКИ

Три калинки се лютили,
бой се били пряко сили
за едно листо коприва,
за една къщурка крива,
за едно парченце нива.

С караница оглушили
три села и десет вили.
Изпотъпкали шубраци,
изпочупили криваци,
изпокъсали мустаци.

Бой се били братя мили!
Всичко здраво натрошили
и едва не се пребили.
Че е глупаво открили
и накрая се сдобрили.


ФОКУС - БОКУС

Пилето как ли е влязло в яйцето
без да го счупи, а ето
никак не може без да го счупи
да се излюпи!?!


БРЪМБАР - САМОЛЕТ

Тръгна бръмбар-бръмбарище
към софийското летище.
- Искам служба - забърбори -
като самолет,
за да возя бедни хора
без билет.


КОМАР

Стар комар,
прочут гайдар
в тъмнината бръмка, звънка,
на ушенцето ми мрънка.
Като че ми обещава
буйна, весела забава.
Само да се съглася
да ме боцне по носа.
Ала аз му казвам: „Не!
Да ме боцнеш? Как ли не!?”

Стар комар,
прочут гайдар
в тъмнината бръмка, звънка,
на ушенцето ми мрънка,
че жена му най-обича
с веселби да се развлича.
Руйно вино да попийва,
кръшни танци да извива.
Ала аз му виквам: „Не!
Да ме боцне? Как ли не!?”

Стар комар,
прочут гайдар
в тъмнината бръмка, звънка,
на ушенцето ми мрънка.
Сто комара щял да кани,
все гайдари най-отбрани,
кръвопийци и пияни,
непризнаващи забрани.
- Не! - му крясвам. - След това
се завивам през глава.

Въпрос:
И докато тъй съм спал,
той дали е отлетял
нито пил и нито ял,
нито пял или играл?…
Нямам пъпка на нослето
и не ме сърби крачето…
Значи той не е успял,
гладен си е отлетял!


МОЛЕЦ

Уж пеперудка дребничка
е малкият молец,
от палтото ми всичко тя
изгриза до конец.

Дори не ми остави, не,
едно кълбо от жал,
за да ми изплете поне
от него баба шал.

И питам се, и чудя се
за малкия молец -
дали усърдно труди се
или пък е крадец?