Иван Гогев

Инженер Иван Николов Гогев е роден през 1954 г. в село Драганово, Горнооряховско. Завършил е Държавния университет за транспортни съобщения (Политехниката) в град Санкт Петербург през 1981 г. В периода 1993-1998 г. е директор на Първа железопътна секция-София, към БДЖ. Бил е началник на отдел “Железен път и съоръжения” в Генерална дирекция на НК “БДЖ”, главен одитор и ръководител на отдел “Вътрешен одит” на ДП НКЖИ. От 2006 до 2009 г. е директор на Поделение “Железен път и съоръжения” на ДП НКЖИ. През 2005 г. получава сертификат “Европейски железопътен инженер” от UEEIV. В продължение на 10 години работи в Управителния съвет на “Националното сдружение - общество на инженерите по железен път” (НСОИЖП), и е негов председател от 2000 до 2003 г. Председател на Управителния съвет на Националното сдружение - Общество на строителните инженери в БДЖ.


Публикации:


Публицистика:

ДОКОСВАНИЯ ДО ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО/ брой 77 октомври 2015