Драган Илиевски

Драган Илиевски - Гари, македонски разказвач, е роден в Куманово през 1961 г. Работил е в градската библиотека „Тане Георгиевски” в Куманово. Майстор на краткия разказ и кратките изречения, Илиевски печата в “Съвременност”, “Разгледи”, “Беседа”, “Стъпки” и др. Първата си стъпка в прозата прави със сборника „Поткова и апокалипсис” („Просвета”, Куманово, 1992), за да продължи с „Креда” („Култура”, Скопие, 1995) и „Двойна вратовръзка” („Култура”, Скопие, 2000). Членувал е в Дружеството на писателите на Македония от 1998 г. Търсейки решението на многобройните икономически и социални проблеми, Илиевски последните 10 години живее тихо, притиснат от обществения живот. Умира през 2015 г.


Публикации:


Проза:

РАЗКАЗИ/ превод: Татяна Любенова/ брой 77 октомври 2015