ЗА СМЪРТТА НА ЯКОВ ДЖУГАШВИЛИ

Генерал-лейтенант Артьом Сергеев

превод: Литературен свят

из книгата «Беседы о Сталине» (2008)

По-големият син на Сталин Яков отиде на фронта, воюва. Той дълго се смяташе за изчезнал безследно, после уж се оказа в плен. Но няма нито един достоверен, истински документ, свидетелстващ, че Яков е бил в плен.

Вероятно на 16 юли 1941 г. той е бил убит в бой.

Мисля, че немците са намерили у него документите му и са направили такава игра с нашите съответни служби. По това време ми се наложи да бъда в немския тил.

Ние видяхме листовката, където уж Яков е с немски офицер, който го разпитва.

А в моя партизански отряд имаше професионален фотограф. На въпроса ми какво е неговото мнение - фалшификат ли е това или не, нищо не каза веднага, и едва след ден уверено заяви: «монтаж».

И сега криминалната експертиза потвърждава, че всички фотографии и текстове на Яков уж в плен - са монтаж и фалшификат.

Разбира се, ако Яков, както твърдят немците, е попаднал в плен при тях, те биха се погрижили за достоверни свидетелства, а нямаше да предявят съмнителни: ту размити фотографии, ту в гръб, ту отстрани.

Свидетел също в крайна сметка не се оказа нито един: те ту са знаели Яков само по фотографии, ту в плен го разпознали: все такива несериозни свидетелства.

Немците тогава са имали достатъчно технически средства, за да го заснемат на кинолента, и да му направят снимки, и да запишат гласа му. Нищо такова няма.

По-такъв начин, очевидно е, че по-големият син на Сталин е загинал в бой.