КОРЕНИТЕ НА ЛЮБОВТА…

Едуард Мижит

превод: Георги Ангелов

***

Корените на Любовта
са в Живота.

Корените на Живота
са в Свободата.

Корените на Свободата
са в Смъртта.


***

Явно,
нашата странна
необяснима
тъга
сгъстява въздуха
и служи като сигурна опора
за крилете
на отлитащите жерави.


***

Празно и болно
е в душата,
дръзнала да постигне
вечността.
Празно и болно
като в ръкава
на безрък войник
от победена армия.


***

Стрелата,
пусната от тетивата,
лети там,
където са я изпратили -
така миналото
повелява на бъдещето.
Но преди изстрела
избират цел -
така бъдещето
повелява на миналото.
Но кой избира целта
и обтяга
тетивата?


***
Все по-често
виждам тригодишния си син,
седящ до прозореца.
А зад мокрото стъкло -
само голи клони.