ВАСИЛ ИВАНОВ – „ЗАХАР В РАНАТА”

По важност за ментетата въпросът
отчаяно стои на дневен ред.
Но може, зная, да се захароса
единствен само истинският мед.


Васил Иванов. „Захар в раната”, Изд. Светулка 44 АТЕНЕЙ, 2015, София