СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ – „РУСКОТО СЛОВО И СВЕТОВНОТО ЗЛО”

В книгата са събрани статии на изтъкнатия руски поет, публицист и обществен деятел, главния редактор на сп. „Наш современник” Станислав Юриевич Куняев.

Те отразяват острата идеологическа борба в руската литература през XX век.

Произведенията на Куняев са мощно оръжие в борбата със силите на световното зло, русофобията и расизма.


С. Ю. Куняев. Русское слово и мировое зло. Институт Русской Цивилизации. 2015 г.