Братя Грим

Братя Грим (Bruder Grimm, Die Gebruder Grimm; Якоб, 04.01.1785 - 20.09.1863 и Вилхелм, 24.02.1786 - 16.12.1859) са немски лингвисти и изследователи на немската народна култура. Родени в град Ханау. Дълго време живели в Касел. Събирали фолклор и публикували няколко сборника под заглавие „Приказки на братя Грим”, с които станали изключително популярни. Заедно с Карл Лахман и Георг Фридрих Бенеке се смятат за бащите-основатели на германската филология и германистика. В края на живота си се заели със създаването на първия речник на немския език. Автори са и на „Немски предания” (1816-1818), включващи 580 народни немски предания, както и на „Немска митология” (1835).


Публикации:


Проза:

ИЗ „НЕМСКИ ПРЕДАНИЯ” (1816)/ брой 77 октомври 2015