Вера Златарева

Д-р Вера Златарева, българска юристка, публицистка, общественичка, е родена през 1905 г. в село Голямо Белово, Пазарджишко. Завършва право в СДУ (1929). Защитава първия докторат на СДУ (1931). Помощник-юрисконсулт в МЗДИ (1931-1932), помощник завеждащ Службата за борба със социалните злини при Дирекция на полицията (1932-1934), Секретарка на Секцията на правничките (1934-1938), началник Отдел за обществено подпомагане при Пловдивската община (1934-1936), а след брака си с юриста д-р Михаил Геновски, в адвокатското бюро на своя съпруг (1936-1945). Участва в конкурс за стипендия по криминална социология на Международната федерация на университетските жени (1938). Членува в Международния съюз на приятелите на девойките (1935) и в Международната федерация на аболюционистите (1937). Заради участие в Женската конституционна комисия (1937), поставила си цел възстановяване на конституцията и работеща в сътрудничество с левите партии, е отстранена от ръководството на Секцията, но остава да членува. Кандидатства за редовен професор по трудово право и социално законодателство в Държавното висше училище по финансови и административни науки (1940). Авторка на монографии с правно и научно-популярно съдържание - „Наказание и осигурителни мерки” (1931), „Психология и социология на българската проститутка” (1935), „Проституцията и борбата против нея” (1936), „Обществени грижи” (1940), „Изнасилване” (1940), „Имуществени отношения между съпрузите” (1941), „Правната защита на жената” (1945), „Селянката и новото време” (1947) „Правната защита на брака и семейството в Народна Република България” (1958) и др. Член на Управителния съвет на юридическия клон на „Дружеството на българките с висше образование”. Първата жена с придобита адвокатска правоспособност в България през 1945 г. Печата в сп. „Философски преглед”, „Правна мисъл”, „Фар на въздържанието”, „Трезвеност”, „Литературен глас”, „Вестник за жената”, „Женски глас”, „Адвокатски преглед”. Председател на Български неутрален въздържателен съюз. Редактира заедно с д-р Михаил Геновски сп. „Земя и труд”. Първата жена адвокатка (1945). След 09.09.1944 г. е народна представителка и ръководителка на Българския народен женски съюз. Член на БЗНС-Врабча 1. Умира на 19.08.1977 г.


Публикации:


Публицистика:

ЛЮБОВ И АВТОРИТЕТ/ брой 77 октомври 2015

ЕДИН ТРУДОЛЮБИВ КНИЖОВНИК/ брой 96 юни 2017