НИКОЛА АЛВАДЖИЕВ – „ПЛОВДИВСКА ХРОНИКА”

„Моята задача в тая книга е скромна: да възстановя по памет живота в Пловдив… какъвто съм го видял и почувствал… Лаская се от мисълта, че все някому това ще до трябва, когато… настане време да се сглобява пъстрата историческа мозайка на нашия голям и хубав град.”
Никола Алваджиев

Най-интересното в тази книга е, че тя е написана с една точност, на която може да за види всеки етнограф, и с една образност и художествена проницателност, които рядко се удават даже на талантливи творци.

Ние имаме много описания, истории и въобще книги, посветени на села и градове, но може спокойно да се каже, че в нито една от тези книги, даже в най-добрите между тях, възкресяването на един град не е осъществено с такава сила на внушението, в такива детайли и пълнота на изображението, както е направено това в книгата на Алваджиев за Пловдив.

Третото издание на „Пловдивска хроника” е разширено и допълнено с материали от личния архив на автора.

Никола Алваджиев е роден през 1900 г. в Пловдив. Посвещава целия си живот на родния град. От 1944 г. започва неговата литературна, историко-изследователска и публицистична дейност. Първата му книга е „В сенките на древния Пловдив”, последвана от „Паметта на един град” и творбата на живота му „Пловдивска хроника” (има три издания, по следното е през 2000 г. по случай 100-годишнината от рождение то на автора). Носител е на орден „Кирил и Методий” I степен, посмъртно е обявен за Почетен гражданин на Пловдив.


Никола Алваджиев. Пловдивска хроника. Летера. 2015 г.