СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ – „ЛЮБОВ, ИЗПЪЛНЕНА СЪС ЗЛО”

Цикъл очерци за съдбата на руски поети, обединени под названието „Любов, изпълнена със зло…” Изследвайки корените на трагедията на Николай Рубцов, загинал от ръката на любимата жена, поетесата Дербина, авторът показва на читателя единството на историко-културния контекст, в който взаимодействат със съвременността епохите на Златния и Сребърния век на руската култура.

Запознайте се с впечатляващата панорама на изкуството, трагичните противоречия, духовните подвизи и нравствени падения, съставляващи пълнотата на руската история през XIX-XX век.

Цикълът е основан на бележките „В неравната борба на две сърца”, публикувани в първите шест броя на сп. „Наш современник” за 2012 г.


Станислав Юрьевич Куняев.  Любовь, исполненная зла. 2012 г.