Игор Ляпин

Игор Иванович Ляпин (Игорь Иванович Ляпин), руски поет, е роден на 10.10.1941 г. в град Каменск Уралски. Израства в гр. Никопол, Украйна, където завършва Металургически техникум. По-късно завършва Литературния институт „М. Горки”. Работи като завеждащ поезия в издателство „Съвременник”. След завършването на Академията за обществени науки е заместник-главен редактор в издателство „Съветска Русия”, главен редактор на издателство „Детска литература” и др. Дълги години е секретар на Съюза на писателите на Русия, председател на приемната комисия, води семинар в Литературния институт. Автор на двадесет поетични книги, многобройни публикации в списания. Превежда кавказки поети. Член-кореспондент на Международната славянска академия за наука, култура, изкуство и образование. Носител на много награди. Член на Съюза на писателите на СССР (1974). Умира на 02.06.2005 г. в Москва.


Публикации:


Поезия:

СЪВРЕМЕННИК/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 77 октомври 2015

КЪМ СИНА МИ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 94 април 2017