Тодор Богданов

Тодор Богданов е роден в Силистра. Служи като офицер в армията, после дълги години е редактор във Военно издателство. Печата очерци и разкази. Автор на книгата с разкази „Живи извори” (1980). В предговора литературният критик Венко Христов отбелязва: „Явно авторът е тръгвал от живота… Тази книга има право на съществуване - тя е изстрадана и като житейски материал, и като степен на наблюдаване на професионалното майсторство”. Умира в София.


Публикации:


Проза:

ЩАСТИЕТО НЕ ЗАПОЧВА ОТ СЪБОТА/ брой 76 септември 2015