ПОБЕЖДАВА ОНЗИ…

Данило Долчи

превод: Георги Ангелов

***
побеждава онзи който се съпротивлява на отвращението

побеждава онзи който губи най-малко
онзи който няма какво да губи

побеждава който се съпротивлява на изкушението
да плюе на всичко
който се съпротивлява на постоянното изкушение
да се самоубие

побеждава онзи който се старае
да не се отклони от пътя

побеждава онзи
който илюзии няма