С ПЕЕЩА ТЪГА ИЗПЪРХА…

Ирина Одоевцева

превод: Тихомир Йорданов

***
С пееща тъга изпърха
под нозе ми мъртъв лист.
Иска му се в доба днешна
първия снежец да срещне -
той е пухкав, млад и чист.
От небето, чак до върха,
покрива и сухо върше
с прах студен той ще забърше.
Казвам си от заранта,
паметта ми тъй ме учи:
- Има и добро в света,
и добро ще ни се случи!