ВЛАДИМИР БАШЕВ – „ИСКАМ ДА ТЕ НАРИСУВАМ…”

Искам да те нарисувам…Избрани стихотворения за любовта.

Изданието се реализира по идея на Поетично ателие „Владимир Башев” във връзка с 80-годишнината от рождението на твореца. Любовната лирика на поета, прочетена половин век след написването й.


Владимир Башев. Искам да те нарисувам…. изд. Кралица Маб, 2015 г.