Владимир Матвеев

Владимир Иванович Матвеев е политически експерт. Завършва специалния факултет на Института за страните от Азия и Африка при МГУ „Ломоносов”. Владее няколко езика. Автор на повече от сто научни публикации. Член на IAEE - „International Association for Energy Economics”. Ръководител на информационно-издателското направление на Киевското Дворянско Събрание. Член на Учения Съвет на Института за Висш Комунитаризъм. Живее в Киев, Украйна.


Публикации:


Публицистика:

МРЕЖАТА ЗА ГЛОБАЛЕН КОРПОРАТИВЕН КОНТРОЛ И ПЕРСПЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ / брой 75 юли 2015

РАСТЕЖЪТ НА СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО В СВЕТА/ брой 75 юли 2015