ВЛАДИМИР БУШИН – „МАРШАЛ ЖУКОВ”

В.С. Бушин е един от хората, които много години се борят с клеветниците на великата Победа и нейните пълководци. Сам фронтовак, той е събрал огромен материал за войната и в книгите си на основата на документални факти блестящо опровергава измислиците на новоизпечените “историци”. Той пише: „Двама души, изиграли най-важната роля в разгрома на германския фашизъм - Сталин и неговият заместник маршал Жуков предизвикват бясната злоба, яростния поток на тъпоумната клевета не само на враговете на Русия, което е разбираемо, но и на някои странни същества, смятащи се за големи патриоти и психически нормални хора.”. В книгата си Бушин не оставя камък върху камък от хитроумните конструкции на такива «изследователи» на дейността на Г.К. Жуков, - започвайки от «трудовете» на оставилите лош спомен Александър Яковлев и Дмитрий Волкогонов до Сванидзе, Радзински, Познер, Млечин, Пивоваров и други «авторитети по Жуков».


Владимир Бушин. „Маршал Жуков. Против потока клеветы”. Алгоритм. 2015