ОТНОСИТЕЛНОСТ

Азад Яшар

превод: Георги Ангелов

ОТНОСИТЕЛНОСТ

Обувките му,
дори оцапани с кал,
бяха много по-чисти
от съвестта на техния
собственик.

1992


СВЕТЛИНА И СЕНКИ

В тъмнината му преградиха пътя:
- Ако искаш да живееш…
Не им позволи да довършат:
- Искам - каза -
но не както вие ми нареждате,
А КАКТО АЗ ИСКАМ!