Азад Яшар

Азад Яшар (Azad Yashar), азербайджански поет, е роден на 10.04.1961 г. Завършва архитектурния факултет на Азербайджанския инженерно-строителен институт (1983). Главен редактор на вестник „Пенсионер”. Представител на т.нар. „нова вълна” в азербайджанската литература. Носител на наградата „Солидарност” на в. „Сенет” („Изкуство”) през 2005 г. за поетичния си сборник „Всички и никой” и за преводите си на азербайджански на произведения на световната литература. Един от съучредителите на Обединението на независимите писатели на Азербайджан и сп. „Алаторан” Превежда Сартр, Мишима, Мопасан, Бекет, По, А. К. Дойл, А. Кристи и много съвременни автори (така наречения „превод от превода”, т. е. с посредничеството на руския текст), Руми („Избрани двустишия”, 2 издания), руски писатели и др. Превежда и от турски - „Избрано от „Маснави”, книга със суфийски, даоски, дзенски миниатюри. Занимава се с калиграфия. Автор на сборника „Китайската култура”. Негови произведения са превеждани на руски и др. езици.


Публикации:


Поезия:

ОТНОСИТЕЛНОСТ/ превод: Георги Ангелов/ брой 75 юли 2015