Вахе Армен

Вахе Армен (Vahe Armen), арменски поет и преводач, е роден през 1960 г. в иранския град Машхад. Две години учи в Лондон. Пише стихове както на арменски, така и на персийски език. Автор на три поетични сборника. В негов превод в Иран е издадена антология на съвременната арменска поезия, както и сборник с избрани произведения на Ованес Григорян и др. През 2011 г. за преводите си и за популяризиране на съвременната арменска поезия в Иран е удостоен с наградата на Съюза на писателите на Армения «Кантех» («Лампада»).


Публикации:


Поезия:

НА СВЕТЛИНАТА НА СВЕЩТА/ превод: Георги Ангелов/ брой 75 юли 2015