АНТИЧЕН МОТИВ

Тихомир Йорданов

АНТИЧЕН МОТИВ

Най-важно е да има магистрали.
Ще ги строим набързо, без провали.

До Турция най-дългата ще води.
До Гърция пък другата. Изгоди

ни дава третата. Тя стига до морето.
Ще сложим там американските ракети.

И трите ще ни служат с цел висока -
кръвта ни да източват в две посоки.

Това ще бъдат наши Термопили:
покорно ще лежим под три могили.


ЖЕРТВАТА НА ХРИСТО БОТЬОВ

Героят знаел е: не може
империята лесно да низложи

със четата от двеста души
момчета буйни, непослушни.

Но знаел: жертвата велика
за жертва други ще повика

и той, като Христос пред кръста,
събрал е за молитва трите пръста

на дух, народ и на родина.
Така във вечността премина.


ПОЕТУ

             На Никола Инджов

Когато кръв кърви,
изтича тя от рана.
Когато стих мълвиш,
изричай го разбрано!

Тъй думата-герой
в редицата си там е
като войнишки строй под
полковото знаме.


ВАРИАЦИИ НА ЗДРАВНА ТЕМА

1.
Навремето, когато бяхте сити,
предписваха и глад.
Сега, кога сте гладни сите -
отписване от този свят.

2.
Намисли д-р Москов
една реформа плоска:
и здрав да си - излишен,
законно да се куртулишеш.
Над тебе - троскот.

3.
Е, докторе, дали ще се оправите
и с болните, и здравите?

4.
Болен - здрав носи…
Ето наболелите въпроси!


ЗАГАДКА

А птиците защо летят? -
Така се питам аз, додето
съглеждам: охлюви пълзят,
оставяйки следа. И, общо взето,
защо във висините на небето
и птиците не ни оставят път
към свят прекрасен, там където
владеят и душата, и умът?