Димитър Душанов

Димитър Тачев Душанов, български просветител, педагог, книжовник, общественик, преводач, мемоарист, е роден на 23.02.1837 г. в Казанлък в семейството на учител. Учи в родния си град, гръцкото училище в Одрин и Великата народна школа в Цариград. Писар в търговската кантора на Димитър Добрович в Цариград, търговец при братя Хамамджиеви в Галац и в търговската къща на Братя Владигерови в Тулча - до 1860 г. Учителства в Казанлък, Карнобат, Хасково, Плевен, Севлиево, Пловдив. През 1867 г. се жени за учителката и просветната деятелка Рахил Барак (Душанова). Придружава Феликс Каниц в Казанлъшко и подпомага Юджийн Скайлър и княз Цертелеев в събирането на данни за потушаването на Априлското въстание. Посреща Освобождението в Казанлък, по време на Освободителната война е в Търново. След Освобождението е секретар на Казанлъшкото окръжно управление. Депутат в Учредителното народно събрание в Търново. Секретар на Хасковската префектура. Началник на канцеларията при Дирекцията на народното просвещение на Източна Румелия в Пловдив. Сътрудничи на вестниците: „Цариградски вестник”, „България”, „Македония”, „Право”, „Турция”, „Напредък” „Век”, „Ден”, „Марица”, „Народний глас”, списания „Читалище”, „Българска Илюстрация”, „Училищен дневник” и „Българска сбирка”, „Дело”, „Библиотека”, „Светлина” и др. Автор на дописки, преводи, статии, учебни помагала по история. Издава много книги. Превежда Омир - първия пълен превод на „Илиада” (в проза, 1899, ІІ изд. - 1917) и части от “Одисея” (1895-1898). Умира на 15.08.1904 г. в Пловдив. В годините на социализма са издадени неговите особено ценни „Спомени. Писма и документи. Публицистика” (изд. на ОФ, 1989).


Публикации:


За Димитър Душанов:

СМЪРТТА НА ДИМИТЪР ДУШАНОВ/ брой 74 юни 2015