Николай Траянов

Николай Петров Траянов (Никола Петров Траянов) е роден на 26.06.1950 г. в град Пловдив. Автор на седем белетристични книги - романите „Гнездо на самотници” (1990) и „Тютюн от рая” (2003), сборници с разкази и новели „Когато затанцуват таралежите”, „Войната не умира от старост”, „И земни, и небесни” (1984). Член е на СБП (2011). Живее в София.


Публикации:


Проза:

ФРОНТОВАЦИТЕ/ брой 74 юни 2015