Иван Богданов

Иван Генчев Богданов, български писател, литературен изследовател, библиограф, е роден на 03.05.1910 г. в град Велико Търново. Завършва гимназия в родния си град (1929) и право в Софийския университет (1936). Печата от 1932 г. Автор на около 70 книги: енциклопедични и справочни издания, монографии за изтъкнати исторически личности и писатели, селища и събития (Илия Блъсков, Стоян Михайловски, Чудомир, Елин Пелин и др.) на романизирани биографии на Климент Охридски, Патриарх Евтимий, Симеон Велики, хан Крум, св. св. Кирил и Методий и мн. др. Един от основателите на Съюза на свободните писатели (1990). Баща на професор Богдан Богданов. Умира на 06.08.1992 г.


Публикации:


Публицистика:

ИВАН ВАЗОВ/ брой 74 юни 2015