МИЛЕНА ОБРЕТЕНОВА – „РИДАНИЕТО НА НУЛАТА”

Наскоро в печатница „Нима”, град Плевен, се появи на бял свят книгата с есета на Милена Обретенова - „Риданието на нулата”. Редактор и коректор на изданието е Ваня Ангелова, а рецензент - Гергина Давидова.

Авторката посвещава тази творба с цялата любов, която носи в сърцето си, на хората, без които не може да си представи своето съществуване. Както и Конфуций, тя смята, че е „проклятие да се живее в интересни времена”, „но е все още тук, на свидните й 111 000 кв. км.”, защото обича България и своя народ и защото не може да си представи да бъде другаде.

В заключение ще се обърнем към читателя с думите на Гергина Давидова: „Читателю, прочети тази книга. Социално-лична. Откровена. Книгата на тази, която има смелостта да се нарече нула, макар за мен да е оформена единица: смела, ярка, издивидуална. И която копнее за много единици край себе си…, или поне за оформени, осъзнати нули зад тях.”


Милена Обретенова, „Риданието на нулата”, 2015 г.