ЖИВОТ И СМЪРТ – ТАКА ОБИКНОВЕНО…

Владимир Монахов

превод: Георги Ангелов

***
Живот и смърт - така обикновено!
Колко хубаво, колко уютно
е да си мъртъв сред живите!
Но колко е страшно, колко ужасно
е да си жив сред мъртви!

***
- Вие сте най-лошият
поет в Русия! -
казаха ми в списанието,
връщайки ми ръкописa.
Тръгнах си щастлив -
за първи път ме бяха нарекли
поет.

***
В силна буря
да хванеш за ръка
гръмоотвода
и да му прошепнеш:
„Не се страхувай от нищо -
с теб съм!”

***
Есента тъжно слуша
как отлитащите на юг птици
режат с остри криле
вечната замръзналост
на отброеното време.

***
Чувствам се като престъпник:
колко погубени животи на цветя
в борба за тялото на жената!

***
Всичко говори по пътя -
птици, треви, дървета,
ако спътник няма.

***
Стоя пред есенно дърво.
Гледам как падат листата.
Вдъхновение, не приближавай!

***
Пеперуди в града - красота.
Пеперуди на ливадата - тревога.
Пеперуди на вилата - спасявай зелето!

***
Между мен и света -
огромна пропаст.
Тази пропаст си ти!

***
Вече на никого не трябвам.
Но сърцето упорито твърди:
„Така ни е хубаво двама!”

***
Пред огледалото:
с невъоръжено око
се вижда старостта.

***
Опитвам се да говоря с небето.
Всяка паднала звезда
разгадавам като афоризъм на Всевишния.

***
Колко остро чувстваш
живота в първите минути
след смъртта.

***
Вчера угасих тъмнината
с вътрешната си светлина.
Но каза ти: „Не ми пречи да спя!”

***
Един и същи цвят:
калта на пролетните пътища
под синьото небе.

***
Цял живот губя приятели,
обичащи и обичани.
Но живея под надзора на враговете.

***
Никой не ме чака.
Само аз се тревожа за гробовете,
при които не мога да стигна.

***
Вървяхме, не знаейки прегради.
В хоризонта се препъна
само слепият.

***
Прелитайки различни страни,
птиците не учат чуждия език.
Русия - времето е английско.

***
Стиховете идват отникъде.
Стиховете отиват наникъде.
Стой на поста, поете!

***
И каза мъдрецът:
- Светлината за всички е една,
а своя тъмнина си има всеки!

***
Богат съм със себе си.
А всичко останало е ваше,
мили мои роднини.

***
Един ред ще остане в света.
„Обичам те!”
Един-единствен ред.

***
                 На Ирина Монахова

Когато си отиде,
самотата започна
да скъсява нашия
съвместен живот
един без друг.