ЙЕРОМОНАХ РОМАН – „ЯБЪЛКИ ОТ ДЕТСТВОТО”

Настоящата книга със стихове „Ябълки от детството” е опит за първото му по-цялостно представяне на български език. От 1991 г. до днес излизат редица сборници с негови стихотворения (1991 „Благословен вървящият към Бога”, издание на Свято-Успенската Киево-Печорска лавра; 1991„Камъни от светите олтари”, Псков; 1992 „Свята земя”, издание на Свято-Успенската Киево-Печорска лавра; 1995 „Избрано. Стихотворения и духовни песнопения”, Минск; 1995 „А жътвите са много”, Полоцк; 1999 „Святата Рус ни зове”, Ростов на Дон; 2001 „Душата вика без думи”, Ростов на Дон; 2004 „Да се радваш на Небето”, издателство на Белоруската екзархия; 2006 „Пред всички е виновна душата”, издателство на Белоруската екзархия; 2008 „Самотен път”, издателство на Белоруската екзархия; 2010 „Пея на моя Бог. Избрано”, Санкт-Петербург; 2013 „Съзвездието на кръста. Стихотворения”, Санкт Петербург…), а така също и песенни албуми - „Всичко истинско, вечно - не е тук”, „Цяла Русия стана Куликовско поле”, „Светиня на душата ми”, „Слава Богу, отново съм сам”, „Каква милост, че над нас е Бог!” и др.
Достатъчно е да го погледнеш в очите, да чуеш гласа му, за да усетиш тази извисена чистота, увличаща обаятелност и дълбочина на духовния водач, на православния отец, на патриота, на призвания и посветения. Силно излъчване, без нищо излишно, без нищо измислено. Той ни дарява стиховете си вместо молитва и благослов. И словото му бълбука като целебен извор, понася се като песен на славей срещу апатията и забравата, посипва със златния прах на мъдростта очите, косите, ръцете ни, душите. И ти се иска повече отвсякога да останеш и да живееш в този природосъобразен, обикновен и в същото време приказен свят, блеснал като „капчица метличина в тревния килим” („Някога аз казах”).

Владимир Стоянов


Йеромонах Роман (Александър Матюшин). Ябълки от детството. Превод, съставителство и послеслов - Владимир Стоянов. Изд. ФАБЕР. 2015 г.