В КРАЯ НА ХОРИЗОНТА

Петер Турини

превод: Георги Ангелов

В КРАЯ НА ХОРИЗОНТА

В края на хоризонта
гори огън.
Викам всички пожарни коли,
които са наблизо
и бързам с тях
към мястото на пожара.
Но не виждам там нито горяща къща,
ни кошара, ни сено.
Там стоиш ти.
Усмихвайки се,
вземаш своето пламтящо сърце
и ми предлагаш
така да запаля и моето.
Струва ми се, че не съм извикал достатъчно
пожарни коли.


ЛЮБОВТА Е СЛЯПА

Казват,
любовта е сляпа -
в такъв случай
ще вляза
в Общността на Слепите
и ще стана един от
тези, които наричат
хора със слабо зрение.
Ще си взема
куче-водач.
Ще устроя жилището си
в съответствие
с моята слепота.
И нощем
ще практикувам
брайловата азбука
по възвишенията на твоето тяло.


КОГАТО СВЪРШИ ЛЮБОВТА

Когато свърши любовта,
ще започне моето велико Начало:
Ще покоря Еверест.
Ще отпразнувам първи септември.
Ще спася страната от някакво стихийно бедствие.
Повече няма да сбъркам в математиката.
И ще се обърна с възвание към Съединените Щати.

Но всичко това и така ще се случи,
докато почивам
на твоето рамо.


В ИМЕТО НА ЛЮБОВТА

В името на любовта
си подаряваме взаимно сърцата.
И губя много кръв.

В името на любовта
си крадем взаимно дъха.
И се задъхвам.

В името на любовта
пишем друго име
на мястото на собственото.


В КАФЕ

Седим с теб в кафе
и ти ми разказваш
на какво според теб
се гради любовта.
Най-важното
според твоите думи
са искреността и верността.
И аз съм готов изцяло
да приема твоите аргументи
стига само
твоето коляно
никога да не престава
да докосва
моето.