МИНКО ТАНЕВ – „НЕБЕСЕН БЛЯН”

ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Искрящи планини от сол
над смрад и смърт -
прибоят ме изхвърля гол
отвъд.

И безпределна синева
пламти отвред,
а всички мои сетива
са пет.

Проблясва да ни озари
лъчист поток
и да ни върне по-добри
при Бог.

06.08.2002 г.


Минко Танев. Небесен блян. Издателство „Българска книжница”, София, 2013