БОТЕВ И ПОРТРЕТИТЕ МУ

Сирак Скитник

Ако художественият портрет не е безлично изображение на външното, което виждаме у човешкото лице, а форма, одухотворена от един твърде сложен и променлив вътрешен живот, то не е лесно да се направи един добър портрет. Задачата на художника още повече се усложнява, когато изображаемата фигура е минало, съединено с легенда, с подвиг - извишила над ръста на обикновения човек.

При такъв случай художникът трябва да се справя не само с външната прилика, с психологията и характера на своя модел, а и с онзи духовен образ, който съвременниците са създали в душите си - понякога тъй малко приличащ на физическия.

Тъкмо затуй ще бъде винаги трудно за един художник да ни даде портрета на Ботев, който да съединява външната прилика с коравата величавост, бунтарство и гениално прозрение на неговата душа.

Всякога ние ще оставаме разочаровани, когато виждаме образа му нарисуван.

Твърде разпространените портрети на Ботев ( в единия главата полуобърната наляво, в другия - надясно), макар да подсказват волния и волевия човек, не покриват онзи легендарен образ на поета-революционер, който властвува вече над няколко поколения и хвърля искри в бъдещето ни.

Няколкото по-късни опити - варианти на горните два портрета - още по-малко ни доближават до истинския духовен образ на Ботев.

И в бъдеще голяма ще бъде заслугата на онзи наш художник, който ще ни даде образа на Ботев-легенда, Ботев-Символ и въплъщение на борбата ни за човешка свобода.


в. „Литературен час”, г. 2, бр. 37, 27.05.1936 г.