Минко Танев

Минко Неделчев Танев е роден на 30.03.1953 г. в град Пловдив. Завършил е Българска филология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Работил е в Общински съвет за култура още в Дом на учителите - Пловдив, във вестника на Висшия селскостопански институт. Бил е заместник-главен редактор във в. „АртКлуб”. Понастоящем е преподавател на чуждестранни студенти, които изучават български език в Медицинския университет - Пловдив. Редактор е във в. „Академия медика”, МУ - Пловдив. Автор е на 6 книги със стихове: „Хълм” (стихове), Пловдив, излязла като приложение в 3000 тираж към IV брой на списание „Тракия”, 1980; „Анонимен човек” (стихове), „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1983 г.; „Враждебна вселена” (стихове), „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1990; „33 признания в любов” (стихове), Пловдив: Летера, 1996 (Пловдив: Салоон); „Небесен блян” (стихове), „Българска книжница”, 2013; „Утринни предели” (стихове), „Български писател”, 2013. Съавтор е в книги и антологии. Включен е в хайку антология на три езика, издадена в Краков, Полша. Творчеството му е преведено на немски, френски, английски, полски и словашки. Носител на много награди и на Националната награда за поезия за 2013 г. „Божидар Божилов”. Член на Съюза на българските писатели и на Дружеството на пловдивските писатели.


Публикации:


Поезия:

ВИХРЕНИ ИМПУЛСИ/ брой 74 юни 2015

МИСИЯ/ брой 75 юли 2015

БЕЗДНИТЕ ОТ СОЛ…/ брой 93 март 2017

ВИСОКИ ПРОСТРАНСТВА/ брой 108 юли 2018

УТРИННИ ПРЕДЕЛИ/ брой 113 януари 2019


Публицистика:

СВЕТЛИНАТА - ПРОТУБЕРАНСИ И ОТРАЖЕНИЯ В НЯКОИ ХАЙКУ ПРОЕКЦИИ НА БЪЛГАРСКОТО СЛОВО/ брой 78 ноември 2015

ХАЙКУ И МЕДИТАЦИЯ - РАЗТВАРЯНЕ НА АЗА В ЦЕЛОСТТА / брой 85 юни 2016