Търпо Рашайков

Търпо Николов Рашайков, краевед, публицист, общественик, музеен деец и патриот, е роден на 06.11.1930 г. в град Брацигово. Работи в ДОСО, секретар на Градския комитет на комсомола, секретар на Градския комитет на БКП. Завършва висше образование и съкратен курс във Висшето военно училище във Велико Търново. През 1961 г. е избран за председател на Градския народен съвет и повече от 10 години е на този пост. Инициатор на множество инициативи за благоустрояването на Брацигово. Работи като председател на РПК-Брацигово, председател на ТКЗС „Атанас Кабов”, години наред е директор на Градския исторически музей и директор на ТПК „Никола Мишев”. Издава биографичен очерк за Атанас Ненов, сборник за 50-годишнината на Септемврийското въстание, активно издирва и установява безброй факти за преселението на брациговци от Костурско, съставя „Революционен календар на Брацигово”. Негово дело е създаването на вестник на града - „Брациговска трибуна”. Публикува във вестник „Априлци”, „Септемврийско знаме”, „Работническо дело” и други вестници и списания. Книгата му „Брацигово” претърпява две издания. Участва в написването на „Брацигово - история, култура, футбол” (2004). Създател на културно-просветното дружество „Костур”. Умира на 07.02.2009 г. Почетен гражданин на град Брацигово (посмъртно, 2010). В последните си години създава енциклопедия, съдържаща данни за брациговския бит, история, култура, за видни личности и фамилии. Предстои издаването на книгата му за Васил Петлешков, в която са събрани всички известни данни за брациговския апостол.


Публикации:


За Търпо Рашайков:

ТЪРПО РАШАЙКОВ - БИОГРАФИЯ/ автор: Димитрина Рашайкова/ брой 74 юни 2015