ХРИСТО БОТЙОВ

Димитър Бабев

Петдесет години от смъртта на един велик живот, за да оживее след това в душите на поколенията, за да се превърне в култ и легенда. И колкото повече тази легенда се губи в миналото, толкова по-светло тя се откроява в светлия образ на една религия, без която всяка нация би била само множество от хора…

За нас Христо Ботйов е още култ, пред който ний смирено прекланяме чело и възторжено славословим. За идните поколения той ще бъде негли величествена романтична легенда, а след тях той ще бъде символ на една колективна национална религия.

Така от трагичната съдба на тоя рано загаснал поет и апостол израсна едно безсмъртно име, което ще бъде вечен набат и зов за помирение. Защото тъй е било предопределено да се изпълни поетовата молба:

Не оставяй да изстине
буйно сърце на чужбина
и гласът ми да премине
тихо, като през пустиня.

Един живот, в който съдбата вплете една кървава трагедия и един вдъхновен певец, за когото цял народ разказва.

Какво друго за Христо Ботйов? Голяма фигура и като човек, и като революционер, и като българин, и като поет; фигура, която едничка със своята романтична чистота окриля нашите болни души и разведрява нашето тъмно време.

Без нея, и без още няколко като нея, какво би станало с нашето национално име, с нашето родно изкуство?


сп. „Листопад”, г. 7, кн 6-7, 1926 г.