ОГНЕГРИВ ЖРЕБЕЦ

Борислав Ганчев

ОГНЕГРИВ ЖРЕБЕЦ

Огнегрив жребец препуска
над полета и гори.
Палещи искри да спуска
как ли се не умори?
Ох, от него няма мира.
Даже по обяд, когато
всеки вкъщи се прибра,
пак препуска знойно ….
                              (лято)


ДЕТКО ЛЕТКО

Слънчо весело намига -
хей, ваканция пристига!
Време за игри е, ето -
щом със Празник на детето
почва този месец, ясно -
всичко ще му е прекрасно!
Кой е той?
                  (юни)


ЖЪЛТОКОСА РАБОТЛИВКА

Жълтокоса работливка
заснова из роден край.
Все се труди, за почивка
хич не иска и да знай.
От полето плодовете
трябва тя да обере.
След като навред ошета,
чак тогава ще се спре.
И сълзлив воал небесен
ще наметне златна ….
                                 (есен)


УЧИЛИЩНИК

***

Още топло е и Слънчо весел грее.
Само нощем леко студенее.
Ни е лято, нито пък е есен.
Школското звънче се буди с песен,
а пък над полето, цяло в злато,
виж - отлита щърковото ято.
Кой е той?
                       (септември)


***

Пред училищния праг
звънка весело звънчето -
кани рой дечица пак
със букетчета в ръцете.

               (15-ти септември -
                Първият учебен ден)