ИЗЧЕРПВАМ ОСНОВАНИЯТА ЗА ЖИВОТ…

Клер Льожьон

превод: Пенчо Симов

***

Изчерпвам основанията за живот
едно след друго
подир поредната победа
отново теб намирам в собствените си окрайнини
теб
мое основание за смърт

изследвам своето отлагане
и обитаемо го правя
тъй би могла да бъде посетена там мечтата ми
умряла в приказния град

тълпата там царува
а мен ме няма вече

убежища си търси самолюбието
сред опакото на света
в завършека на всяка нощ ме дебне утро
и в мое име друго същество расте

смъртта когато призовавам
отвръща ми животът

да избера това предателство
да вляза във туй съзаклятие
да си направя сватбена премяна от саван
а и обратното
със същото отсъствие на всякаква тържественост
догдето голотата бъде
и първото и второто
в един и същи миг