КАПКА ИСТОРИЯ…

Лияна Фероли

***

Капка история -
Съдба и сълза.
В бял разказ
И бяла река.
В бели църкви
И бели души.
Ти, моя крехка белота -
Върху черната угар изпепелена!


УТАЯВАНЕ - ПРЕТОПЯВАНЕ

Жаждата ме отведе до Извора…
Но не отпих…
И не се измих…
Да се утаи
Изгарящата белота…
И огънят да стане Покой…
В него и глътката само
Да ме претопи
И оживотвори…