НИКОЛА ИНДЖОВ – „ЕДНИ И СЪЩИ ДУМИ. ОСТАНАЛИ СТИХОТВОРЕНИЯ”

В юбилейната за автора 2015 година ИК „Захарий Стоянов” подготви за печат книга с поезия от Никола Инджов - „Едни и същи думи. Останали стихотворения”. В тиража са включени и сто номерирани библиофилски екземпляра. Илюстрацията представлява снимкa от майсторката на художествената фотография Олга Соколовская - московчанка, заснела световните пустини в невиждани състояния.