НИКОЛА ИНДЖОВ – „ДУША НА ДРУГ ЧОВЕК”

На осемдесетгодишнината на Никола Инджов е посветено изданието на новия му роман „Душа на друг човек”, дело на ИК „Синева”. Своеобразно продължение на предишните романи на същия автор - „Възречени от Манастър” и „По следите на норвежеца”. Действието се развива в съвременното психологическо пространство на беломорските тракийци, чийто потомък е авторът. Роман с много произтичащи от основния сюжет повествования за съдби и събития.


Никола Инджов. „Душа на друг човек”. ИК „Синева”. 2015 г.