Атанас Манчев

Атанас Иванов Манчев, български поет и революционер, е роден на 28.01.1921 г. в село (сега град) Каблешково, Поморийско, наричано „малката Русия” и „малката Москва”, където минава детството му. Завършва прогимназия в родното си село и мъжката гимназия в Бургас (1940). Дебютира със стихове още като ученик в ІV отделение във в. „Въздържателче”. Член на РМС от седми клас. Като гимназист сътрудничи на в. „Стенограф” и на средношколския в. „Лъчи”, на който по-късно става и уредник. От 1940 г. учи славянска филология в Софийския университет. Активно участва във всички акции на нелегалния БОНСС, както и във кръжока на младите писатели-бонсисти. През пролетта на 1941 г. по поръчение на ЦК на партията напуска София и ръководи Бургаския окръжен комитет на РМС. Развива активна дейност в продължение на близо три години: обикаля градове и села, изнася доклади, разяснява положението на Източния фронт, поставя задачи на младежта, организира саботажни акции и канали за препращане на първите бойци в партизанския отряд. През лятото на 1941 г. посещава родното си село, вече като секретар на окръжния комитет на РМС в Бургас. За дейността си е преследван от полицията и е принуден да мине в нелегалност на 06.12.1941 г. Партизанин и политически комисар на чета „Васил Левски”. Предаден при посещение в Айтос на 21.05.1944 г. и загива там в престрелка с полиция и жандармерия същия ден - с последния куршум се самоубива.


Публикации:


Поезия:

МОЯТА ПЕСЕН/ брой 72 април 2015

ПОВЕЛЯ НА ВРЕМЕТО/ брой 81 февруари 2016