Мария Бедрелиду-Кириакополу

Мария Бедрелиду-Кириакополу е родена и живее в Солун. Завършила е търговска гимназия и специално училище към Гръцкия червен кръст (ЕЕС) в Атина, след което работи 25 години в приюти за деца. Като любител и ценител на музиката, от 1970 г. е член на филхармоничен хор в Солун. Освен гръцки език, владее английски, френски, немски.
Публикува произведения в различни литературни жанрове от 1968 г.
Участва в авторски колективи за създаване на антологии: „Ценностите на Солун”, „Шепот на дива лоза” и др. Генерален секретар на Македонското просветно общество в Гърция. Виден общественик в Солун и член на Съюза на писателите в Северна Гърция (ЕЛВЕ).


Публикации:


Проза:

ОТ ЖИТЕЙСКИТЕ ИЗНЕНАДИ И ВНЕЗАПНОСТИ/ превод: Мария Филипова-Хаджи/ брой 9 май 2009