Анатол Зеков

Анатол Зеков (Анатоль Зэкаў, Анатолий Николаевич Зэков), белоруски поет, прозаик, критик, публицист, хуморист, сатирик, детски писател, е роден на 18.01.1955 г. в село Потаповка, Буда-Кошелевски район, Гомелска област. Завършил е историко-филологическия факултет на Гомелския държавен университет „Франциск Скорина” (1977), Висшата комсомолска школа при ЦК на ВЛКСМ и Институт по политология и социално управление към Компартията на Белорусия. Работил е във в. „Маяк”, „Чырвоная змена”, „Книга и мы”, бил е втори секретар на Гомелския районен комитет на комсомола, ръководил е няколко белоруски вестници и списания - в. „Добры вечар”, „Столица” и „Белорусская лесная газета”. От 2002 г. е заместник- главен редактор на сп. „Вожык”. Автор на повече от 10 сборника с поезия, проза, литературни пародии и книги за деца. Член на Съюза на писателите на Беларус. (1994). Член на редколегията на детското списание „Вясёлка”, сътрудник на сп. „Полымя”. Лауреат на литературната награда „Васил Витка”.


Публикации:


Поезия:

ГЪБАРСКА ЕСЕН/ превод: Найден Вълчев/ брой 72 април 2015