Никола Сулас

Никола Сулас е роден, работи и живее в Солун. Следвал е архитектура в Германия, служил е известно време в армията, но скоро разбира, че може да бъде верен, според думите му, „на единствената си любов – литературата”. Никола Сулас е поет, писател и художник. Участвал е в много национални и световни изложби и е оставил свои картини със световно значение, една от които е прочутата „Левкото пирго” („Бялата кула”). Издадени са десетки негови книги със стихове, разкази, романи, история, театър, автор е и на редица песни. За литературната си и художествено-зографска работа има национални и международни награди, в т.ч. – златен медал от министерството на икономиката в Гърция. От 2002 г. до края на 2008 г. е председател на Съюза на писателите в Северна Гърция (ЕЛВЕ). Членува и в Европейския съюз на писателите.


Публикации:


Проза:

ЛЪЧ ОТ ЖИВОТА/ превод: Мария Филипова-Хаджи/ брой 8 април 2009

БАХРЕЙН – ОСАКА/ превод: Мария Филипова-Хаджи/ брой 11 юли 2009