Андреас Пападимитриу

Андреас Пападимитриу е роден през 1932 г. в гр. Трикала, Тесалия – Гърция, където живее и сега. Завършва педагогическа академия в Лариса и известно време учителства в родния си град, а после се включва в семеен търговски бизнес. С литература се занимава от 18 годишна възраст. Издал е три поетични сборника, публикувал е разкази, статии, критика, сатира и др. Членува в Съюза на писателите в Северна Гърция (ЕЛВЕ).


Публикации:


Проза:

НЯКОГА, ВЪВ ВОЙНАТА ПРИ БОСНА/ превод: Мария Филипова-Хаджи/ брой 8 април 2009