В ПОЛУНОЩНИЯ ЧАС

Ейдриън Хенри

превод: Николай Попов

Когато се срещнем
в полунощния час,
мое селско момиче,
ще ти дам нощни цветя
с цвета на твоите очи,
при лунни лъчи
в полунощния
час.

Аз помня

студената ръка,
докосната за миг
сред непознатите край нас,
докосната за миг
сред мокрите дървета
в полунощния час.

Аз помня

очите ти с цвета на есента,
когато слизаше по калните пътеки,
когато гледаше как овцете ядат жълти рози,
когато минаваше в дъжда по градските площади,
когато се целуваше в тъмните коридори,
когато вървеше по пустите крайградски улички
и шепнеше „лека нощ” в безлюдните алеи

в полунощния час.

Когато те чакам на гарата,
Анди Уилямс пее за нас
„Ще се видим пак на хълма”,
битълсите пеят „Всичко някак ще се нареди”
с Джеймз Енсър на хармониума,
а в някой нощен бар
Рита Хейуърд пее „Амаде миа”.

Ще ти пратя армади любов,
огромни флотилии с цветя
в полунощния час,
селско момиче.

Когато се срещнем
в светлина
на луна
в среднощния
час,
селско момиче,

ще ти донеса
жълти,
бели,
очи,
лъчи
от луната
над нас,
цветя
на нощта
в полунощния час.