МЪЖ И ЖЕНА

Абдул Уахаб ал-Баяти

превод: Мая Ценова

МЪЖ И ЖЕНА

Сняг се сипе над комина,
а сред стаята с огледалата -
чакаща жена.
Мъж в кръвта й разорава изненадан
цъфналите ниви на снагата.
Мъж, роден в ребрата й
и в тях отседнал;
чезнещ в паметта,
пулсиращ в капчиците хищни на кръвта;
като дърво израстващ
в клетките й, в ставите й тръпнещи.
Мъж - прегръща я
и пламва във кръвта й
           огънят
на четири годишни времена.


ОГЪН ОТ ДАГЕСТАН

Танцьорка от земята на черната магия
                                       дойде да пали огън
в земята всепризната на магията.
Устните й - мед и вино -
казаха на изненадания виночерпец:
Дай ми още мед и вино - дълга е нощта.
Казаха очите й на светлината:
Дай ми още светлина - аз гладна съм за светлина.

И каза тя на лютнята:
Любов ми дай ти още - любовта е битието ми,
без нея ще умра.
И каза тя: Ще кажа,
но не знам какво ще кажа -
перцето е връз лютнята прекършено
и с двете ни е свършено.