Йордан Хаджиконстантинов Джинот

Йордан Хаджиконстантинов Джинот, възрожденски книжовник, просветител, български патриот, е роден през 1818 г. във Велес. Учи в килийното училище на родния си град, в Самоков, в гръцко училище в Солун. Учител във Велес (1837-1848) и Скопие (1848-1853), в Тетово (1854) и Прилеп (1858-1860). Заточен в Айдън, Мала Азия, губи окото си при изтезанията по пътя. Освободен (1863), връща се във Велес. Учител в Скопие (1869 - 1870) и Велес. Автор на голям брой съчинения, между които „Разказ за възстановяването на Българската патриаршия през 1235 година” (1854), „Статистическо описание на Дебърска река в Стара България” (1859), „Архиепископия Охридска” (1859) и на редица художествени произведения - стихотворения, диалози и пр. Сътрудничи на „Български книжици” (1859), на вестниците „Македония” (1869). „Цариградски вестник”. Открива и публикува за пръв път през 1856 г. „Солунска легенда” („Слово на Кирил Философ как покръсти българите”) от XII в. Умира на 29.08.1882 г. във Велес.


Публикации:


Поезия:

РЕКА ВАРДАР/ брой 71 март 2015